MACHINEVERHUIZINGEN

machineverhuizingen

machineverhuizingen

Blog Article

Verwacht, of heeft u bodemvervuiling gevonden tijdens een sloopproject? Of bent u geïnformeerd dat de bodem van uw bouwgrond is verontreinigd? Dan helpen we u graag met het opstellen van een saneringsplan, met het aanvragen van de (eventuele) subsidie en uiteraard ook met de bodemsanering. Meer informatie over machineverhuizingen.

Bij een sloop- of renovatie project kunnen we ook andere werkzaamheden voor u uit handen nemen als het (deels) slopen van een object, renoveren en hergebruiken van materialen én het bouwrijp maken van het terrein. We maken dan ook een volledig sloopveiligheidsplan. Als u het project aan ons uitbesteedt, heeft u maar altijd één aanspreekpunt voor uw project.

Report this page